Ga altijd in verzet tegen een strafbeschikking

Wanneer je iets gedaan hebt dat wettelijk gezien niet correct is kan dit ertoe leiden dat je wordt opgeroepen om te verschijnen op een zogenaamde TOM-zitting. Dit is een zitting waarbij je een strafbeschikking kunt krijgen. Het is altijd zaak voor verzet strafbeschikking te gaan met de hulp van een advocaat.

 

Bereid je samen met een advocaat goed voor

Als je wordt opgeroepen voor een TOM-zitting krijg je twee weken de tijd om je daarop voor te bereiden. Het is dus zaak dat je  op tijd een advocaat regelt om je bij te staan, zowel voor de zitting als ten tijde daarvan. Een advocaat kan zich verdiepen in de zaak en omdat zij beter bekend zijn met de materie dan jijzelf kunnen ze in beroep gaan tegen een bepaalde straf die wordt opgelegd.

 

Wat gebeurt er tijdens een TOM zitting?

In het geval van een TOM-zitting hoef je niet naar een rechter toe en wordt de beslissing over wat er gaat gebeuren genomen door de officier van justitie. Dit wordt zo gedaan om langdurige rechtszaken te voorkomen en snel uitspraak te kunnen doen in bepaalde zaken. De officier legt je dan een strafbeschikking op. Omdat deze vaak hoger uitvalt dan wanneer de zaak voor de rechter zou komen is het zaak de beschikking nooit zonder meer te accepteren. Een goede advocaat kan je daar dan ook prima bij helpen. Zij kunnen voor strafvermindering zorgen of in sommige gevallen zelfs regelen dat de hele zaak geseponeerd wordt.

 

Een strafblad als gevolg

Als je een strafbeschikking wel accepteert betekent dit dat je een aantekening krijgt op je strafblad. Dat is nooit gunstig maar kan ook op de langere termijn gevolgen hebben die je op het moment dat de TOM-zitting plaatsvindt niet kunt overzien.