Een doordacht evacuatieplan voor elk bedrijf

Evacuatie van een bedrijf is een procedure die potentieel levens kan redden. Bij een calamiteit, zoals een brand, overval of gaslek, is het van belang dat personeel snel en ordelijk geëvacueerd wordt naar een veilige locatie buiten het gebouw. In een crisissituatie kan het lastig zijn om overzicht te houden en te zorgen dat de evacuatie voorspoedig verloopt. Daarom is het aan te raden om een evacuatieplan op te laten stellen door een safety expert. Een safety expert heeft ruime ervaring met het opstellen van evacuatieplannen en kan voor elk bedrijf de veiligste en snelste evacuatiewegen aanwijzen. Met hun kennis over brandpreventie, logistiek en aansturing van medewerkers zorgen ze voor een evacuatieplan dat geheel sluitend is. En een professioneel evacuatieplan kan in een crisissituatie letterlijk het verschil tussen leven of dood betekenen.

Hoe een evacuatieplan er uit ziet
Om een werkbaar evacuatieplan op te stellen inventariseert een safety expert jouw pand en je werkprocessen. Hij brengt alle relevante gebouwen, infrastructuur en objecten in kaart. Hij stelt een lijst op van de aanwezige interventiemiddelen en hun locatie, risicovolle voorzieningen zoals gastanks en opslag van brandbare stoffen, en bekijkt de werklocaties van je medewerkers. Op basis van deze gegevens kan een plan worden opgesteld voor de evacuatie. Dat plan bevat aanwijzingen voor een heldere signalisatie van vluchtroutes, duidelijke plattegronden met alle relevante locaties, en suggesties voor verbetering van de infrastructuur van je bedrijfsterrein.

Een plan met een heldere structuur
Uiteindelijk krijgt een ondernemer een duidelijk en volledig protocol voor de evacuatieprocedure. De safety expert kan helpen met het kiezen en instrueren van verantwoordelijken (zoals BHV’ers) voor het uitvoeren van deze procedure. Ook kunnen je medewerkers (aanvullende) training krijgen die ze voorbereidt op een evacuatie. Onder leiding van de safety expert kan er bovendien oefeningen worden gehouden, zodat iedereen op de werkvloer kennis maakt met de procedure. Na de oefening wordt dan gekeken of alles naar verwachting verliep en waar er nog verbeterpunten zijn.