De 9 stappen van Design Thinking

Design Thinking is een welbekende methode om complexe problemen in een organisatie of instelling op te lossen. Deze methode zorgt ervoor dat men echt out-of-the-box behoeft te denken om tot de beste oplossing te komen. Het proces van design thinking bestaat uit een aantal stappen die van belang zijn voor een succesvol resultaat.

Inspiratie

In het eerste gedeelte van het proces wordt aandacht gegeven aan de oorzaak, de aard van het probleem en het initiële idee. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar het initiële probleem en wordt de vraag gesteld: waarom er is een probleem? Wat is het probleem? En wat maakt dit probleem zo complex? Op deze manier wordt het voor ieder persoon duidelijk waarom er noodzaak is voor een nieuw concept. Gedurende het ‘inspiratie’-gedeelte komen de onderdelen understand, observe, en pov aan bod. De problemen worden geanalyseerd en onder de loep genomen. Een goede start van het proces.

Ideevorming

Nadat het probleem helder is voor iedereen, kan men beginnen met creatief denken en met nieuwe ideeën genereren. Hierbij is het van groot belang dat men uit hun comfort zone durft te stappen en al het denkbare op tafel gooit. Door zoveel mogelijk ideeën te verzamelen, is er een grotere kans op een doeltreffend resultaat. Indien er potentiële succesvolle ideeën zijn, is het tijd om te testen. De drie stappen zijn ideate, prototype en test. Na het testen is het tijd om het beste concept te kiezen.

Implementatie van een waardevol concept met de design thinking

De beste oplossing wordt geïmplementeerd. Door middel van de stappen storytelling, pilot en businessmodel wordt dit gerealiseerd. De implementatie van deze oplossing leidt tot een waardevolle toevoeging aan je organisatie. Zo voldoe je weer aan de wensen en behoeften van de klant of optimaliseer je processen binnen het bedrijf voor het personeel. Volg de 9 stappen van design thinking voor de beste uitkomsten!