Advocaat voor een TOM-zitting zoeken

Een TOM-zitting advocaat kan een bijzonder goede aanvulling vormen als je wordt opgeroepen voor een TOM-zitting. Niet alleen tijdens maar ook reeds voor de zitting kan een dergelijke advocaat je bijstaan met raad en daad.

Zaak met een strafbeschikking

Als je wordt opgeroepen voor een TOM-zitting is dat natuurlijk niet voor niets zo. Het zal veelal zijn dat je iets mispeuterd hebt waar je een straf voor krijgt. Als je wordt opgeroepen voor een TOM-zitting betekent dit dat je niet naar de rechter hoeft. Op een TOM-zitting bepaalt de officier van justitie de straf door je een strafbeschikking op te leggen. Deze valt in de regel hoger uit dan een straf die je krijgt van een rechter in een rechtszaak en daarom is het zaak dat je een strafbeschikking nooit zonder meer accepteert.

Zoek hulp bij een advocaat

Juist om er tegen in verzet te gaan is het verstandig een goede advocaat in te schakelen. Zij weten namelijk precies hoe dit soort zaken in elkaar zitten en wat ze voor je kunnen doen om er strafvermindering uit te halen of de hele zaak zelfs te laten seponeren. Zelf kun je dit ook proberen te bereiken maar een advocaat heeft meer kennis van zaken en haalt er naar alle waarschijnlijkheid meer voor je uit.

Acceptatie kan nare gevolgen hebben

Als je de strafbeschikking wel accepteert betekent dit niet alleen doorgaans een langere of strengere straf maar heeft het ook gevolgen op termijn. Wanneer je een strafbeschikking hebt gehad krijg je een strafblad hetgeen ook betekent dat je nooit meer een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt krijgen. Deze verklaring wordt vaak gevraagd voor bepaalde beroepen maar kan ook wel aan de orde komen als je een huis wilt kopen waar je een hypotheek voor nodig hebt of een lening wilt afsluiten.

TOM zitting aan je broek gekregen? Zoek juridische bijstand

Ben je opgeroepen voor een TOM zitting? Neem dan contact op met een advocaat! Een TOM zitting is een afspraak met de Officier van Justitie waarbij je een door hem opgelegde straf accepteert. Als je dit doet, wordt de straf definitief. Dat kan flinke gevolgen hebben voor je. En dit terwijl jouw zaak nooit bekeken is door een neutrale rechter en je nooit een advocaat hebt gesproken. Leg je hier niet bij neer. Neem contact op met een TOM zitting advocaat die verstand heeft van het strafrecht. Hij kan je bijstaan tijdens je TOM zitting en tegen de straf in beroep gaan.

Wat is een TOM zitting?
Een TOM zitting (Transactie Officier van Justitie zitting) wil zeggen dat je opgeroepen wordt voor een afspraak bij de Officier van Justitie. Die zal je voorstellen om een bepaalde straf voor een strafbaar feit te accepteren, zonder tussenkomst van een rechter. Voor de Officier is dit handig en een goedkopere afhandeling dan het houden van een rechtszitting. Voor jou betekent het dat je een aantekening op je strafblad kan krijgen en een straf zoals een geldboete, rijontzegging of taakstraf. Allemaal zonder dat een onafhankelijke rechter hierover oordeelt.

Wat kan een advocaat voor mij doen bij een TOM zitting?
Als je een advocaat in de arm neemt, maak je een goede kans om een lagere straf te krijgen of vrijgesproken te worden. De advocaat kan onderhandelen met de Officier, jouw zaak bepleiten voor de rechter en jou juridisch ondersteunen tijdens de TOM zitting. Als de zaak voor een rechter komt, geeft die meestal sowieso een lichtere straf dan de Officier. Als je een strafbeschikking hebt gekregen, kan de advocaat hiertegen verzet instellen. Doe dit niet te laat: er is een beperkte termijn voordat de strafbeschikking definitief wordt. Zelfs als je al hebt getekend dat je akkoord gaat met een strafbeschikking kan een advocaat dit ongedaan maken! Onderneem vandaag dus nog actie en schakel hulp in

Ga altijd in verzet tegen een strafbeschikking

Wanneer je iets gedaan hebt dat wettelijk gezien niet correct is kan dit ertoe leiden dat je wordt opgeroepen om te verschijnen op een zogenaamde TOM-zitting. Dit is een zitting waarbij je een strafbeschikking kunt krijgen. Het is altijd zaak voor verzet strafbeschikking te gaan met de hulp van een advocaat.

 

Bereid je samen met een advocaat goed voor

Als je wordt opgeroepen voor een TOM-zitting krijg je twee weken de tijd om je daarop voor te bereiden. Het is dus zaak dat je  op tijd een advocaat regelt om je bij te staan, zowel voor de zitting als ten tijde daarvan. Een advocaat kan zich verdiepen in de zaak en omdat zij beter bekend zijn met de materie dan jijzelf kunnen ze in beroep gaan tegen een bepaalde straf die wordt opgelegd.

 

Wat gebeurt er tijdens een TOM zitting?

In het geval van een TOM-zitting hoef je niet naar een rechter toe en wordt de beslissing over wat er gaat gebeuren genomen door de officier van justitie. Dit wordt zo gedaan om langdurige rechtszaken te voorkomen en snel uitspraak te kunnen doen in bepaalde zaken. De officier legt je dan een strafbeschikking op. Omdat deze vaak hoger uitvalt dan wanneer de zaak voor de rechter zou komen is het zaak de beschikking nooit zonder meer te accepteren. Een goede advocaat kan je daar dan ook prima bij helpen. Zij kunnen voor strafvermindering zorgen of in sommige gevallen zelfs regelen dat de hele zaak geseponeerd wordt.

 

Een strafblad als gevolg

Als je een strafbeschikking wel accepteert betekent dit dat je een aantekening krijgt op je strafblad. Dat is nooit gunstig maar kan ook op de langere termijn gevolgen hebben die je op het moment dat de TOM-zitting plaatsvindt niet kunt overzien.